Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100010.jpg

Квадра 04 профил

Фирмата се занимава със следните сфери на архитектурното проектиране: изработване на градоустройствени планове, проектиране на жилищни сгради, обществено обслужващи и офис сгради, търговски и промишлени сгради, хотели, спортни сгради и съоръжения, интериор и ландшафтна архитектура.

Ние работим с екип от професионално изявени специалисти в областта на архитектурното, конструктивното и инженерното проектиране. 
Фирмата има значителен опит в областта на различните типове жилищни, обществени и производствени сгради. Голяма част от проектите на архитектурно бюро "Квадра -04" са вече реализирани.

 

 


 
 
 
NEOgraffiti дизайн.