Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100005.jpg

Предпроектни проучвания
За нашите клиенти ние извършваме необходимите проучвания относно бъдещото строителство в конкретния поземлен имот-градоустройствен статут, начин на трайно ползване, наличие на инженерна инфраструктура-ток, вода, канализация, газ, захранване с телефон и др.
 


 
 
 
NEOgraffiti дизайн.