Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100007.jpg

Градоустройствено планиране

Квадра-04 е разработила редица подробни устройствени планове за градовете София, Плевен, Ловеч, курортните селища Априлци, Рибарица и Лесидрен, съвместно с други проектантски колективи фирмата е участвала в изготвянето на ревизии на Общи устройствени планове и Подробни устройствени планове на градовете Свищов, Ч. Бряг и др., наше дело са и редица ревизии на подробни устройствени планове – Планове за застрояване, Планове за регулация и застрояване, Работни устройствени планове и др.

 


Градоустройство

 
 
 
NEOgraffiti дизайн.