Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100008.jpg

Архитектура
Опитът на колектива на фирмата и непрекъснатите творчески търсения осигуряват на нашия клиент съвременен архитектурен продукт със силно присъствие в градската среда. Създадените от нас проекти са плод на усилията на проектантския колектив, осигуряващи добрата координация между възложителя, изпълнителите на инженерните специалности, доставчиците на материали и изпълнителите на проекта.
 


 
 
 
NEOgraffiti дизайн.