Квадра 04 - архитектурно бюро
q_100009.jpg

Авторски контрол
Фирмата извършва авторски надзор на обектите и при необходимост предлага нови проектни решения на възникнали в процеса на строителството изменения на първоначалния проект, като дават и необходимата методическа помощ по прилагането на проекта и конкретните детайли.
 


 
 
 
NEOgraffiti дизайн.